Superial (SP)

ABOWIND - Superial - Hliníkové konštrukcie

Aliplast

Superial (SP)

Okenný a dverový systém s veľmi dobrou tepelnou izoláciou.

Profil: Aliplast Superial

Systém so zvýšenou tepelnou izoláciou. Vďaka trojkomorovým tepelným zlomom, tesneniu v centrálnej komore a špeciálnym zasklievacím tesneniam dosahuje systém Ur <2,0 W / m2 K (skupina materiálov 1,0 podľa DIN 4108). Hĺbka okenných rámov a profilov pre pevné inštalácie je 75 mm. Hĺbka krídel okna 84 mm. Systém Superial je založený na príslušenstve (rohy, T-konektory), ako aj na zasklievacích lištách a tvarovkách z iných tepelne izolovaných systémov. Systém dosahuje veľmi dobré akustické vlastnosti . Možnosť použitia výplní s hrúbkou 14-61 mm.

Použitie:
– všetky druhy okien a vonkajších okien,
– sklápacie a otočné okná, otočné, otočné a vyklápacie a posuvné okná,
– otváranie dverí dovnútra na základe modifikovaného okenného krídla.

Profil: Aliplast Superial
Tepelná izolácia: od 1,6 W / m 2 K

Hĺbka rámu: 75 mm / 75 mm
Hĺbka krídla: 75 mm / 84 mm